Айвенго (Ajvengo) by Вальтер (Val'ter) Скотт (Skott)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Айвенго (Ajvengo)

Улюблений роман юних лицарів!

Разом із Річардом Левине Серце, Робін Гудом і відважним Айвенго юний читач порине у світ пригод. На нього чекають лицарські турніри, відчайдушні двобої й беззахисні прекрасні дами…

(Uljublenyj roman junyh lycariv!

Razom iz Richardom Levyne Serce, Robin Gudom i vidvazhnym Ajvengo junyj chytach poryne u svit prygod. Na n'ogo chekajut' lycars'ki turniry, vidchajdushni dvoboi' j bezzahysni prekrasni damy...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661474450 Pages: 156