Брама (Brama) by Фредерік (Frederіk) Пол (Pol)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Брама (Brama)

Брама відкривала шлях до всіх скарбів Усесвіту…і до всіх його несусвітніх жахіть. Коли проспектор Роб Броудгед досяг Брами на космічному кораблі гічі, він вирішив, що знає, який рейс принесе йому щастя. Три рейси потому Робінетт Броудгед став відомим і казково багатим. Але йому випало стикнутися з подорожжю… всередину самого себе, що стала ще небезпечнішою і страшнішою, аніж та жахлива мандрівка крізь міжзоряний простір. (Brama vіdkrivala shljah do vsіh skarbіv Usesvіtu…і do vsіh jogo nesusvіtnіh zhahіt'. Koli prospektor Rob Broudged dosjag Brami na kosmіchnomu korablі gіchі, vіn virіshiv, shho znaє, jakij rejs prinese jomu shhastja. Tri rejsi potomu Robіnett Broudged stav vіdomim і kazkovo bagatim. Ale jomu vipalo stiknutisja z podorozhzhju… vseredinu samogo sebe, shho stala shhe nebezpechnіshoju і strashnіshoju, anіzh ta zhahliva mandrіvka krіz' mіzhzorjanij prostіr.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171239326 Pages: 256