Бійцівський клуб (Bіjcіvs'kij klub) by Чак (Chak) Поланік (Polanіk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Бійцівський клуб (Bіjcіvs'kij klub)

Блискуча екранізація!

Найскандальніша книжка 90-х!

Роман, у якому вустами Чака Поланіка заговорило «покоління ікс», що вже втратило всі ілюзії та сподівання.

Суспільство схоже на конвеєр, де люди з порожніми очима виконують механічну роботу, щоб продукувати їжу, одяг, меблі, автомобілі… Усі ті речі, без яких неможливе життя сучасної людини. Які, власне, і замінили їй сенс життя… Особистість замість геніальних ідей здатна тепер давати лише сировину для виробництва мила… Та, втративши все, можна здобути свободу…

Цей роман не лише розхитує основи. Він підриває їх, як терорист підриває вибухівкою хмарочос. Він буде бити в обличчя фактами, які важко спростувати. А вам залишиться лише, як боксеру-невдасі, пропускати удар за ударом. Без надії на хепі-енд, але з надією, що на місці знищеної цивілізації відродиться щось більш

людяне. Що хтось пожаліє китів, яких вбивають заради коштовних парфумів. Що рак і безсоння не будуть вбивати. Що можна буде посміятися над смертю. Побачити її страшну красу. І зрозуміти сенс життя. ( Bliskucha ekranіzacіja!

Najskandal'nіsha knizhka 90-h!

Roman, u jakomu vustami Chaka Polanіka zagovorilo «pokolіnnja іks», shho vzhe vtratilo vsі іljuzії ta spodіvannja.

Suspіl'stvo shozhe na konveєr, de ljudi z porozhnіmi ochima vikonujut' mehanіchnu robotu, shhob produkuvati їzhu, odjag, meblі, avtomobіlі… Usі tі rechі, bez jakih nemozhlive zhittja suchasnoї ljudini. Jakі, vlasne, і zamіnili їj sens zhittja… Osobistіst' zamіst' genіal'nih іdej zdatna teper davati lishe sirovinu dlja virobnictva mila… Ta, vtrativshi vse, mozhna zdobuti svobodu…

Cej roman ne lishe rozhituє osnovi. Vіn pіdrivaє їh, jak terorist pіdrivaє vibuhіvkoju hmarochos. Vіn bude biti v oblichchja faktami, jakі vazhko sprostuvati. A vam zalishit'sja lishe, jak bokseru-nevdasі, propuskati udar za udarom. Bez nadії na hepі-end, ale z nadієju, shho na mіscі znishhenoї civіlіzacії vіdrodit'sja shhos' bіl'sh

ljudjane. Shho htos' pozhalіє kitіv, jakih vbivajut' zaradi koshtovnih parfumіv. Shho rak і bezsonnja ne budut' vbivati. Shho mozhna bude posmіjatisja nad smertju. Pobachiti її strashnu krasu. І zrozumіti sens zhittja.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171212640 Pages: 256