Вийди за межі. Забудь про успіх - стань видатним! (Vijdi za mezhі. Zabud' pro uspіh - stan' vidatnim!) by Ден (Den) Вальдшмідт (Val'dshmіdt)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Вийди за межі. Забудь про успіх - стань видатним! (Vijdi za mezhі. Zabud' pro uspіh - stan' vidatnim!)

Ця книжка для тих:

хто хоче досягти видатних успіхів у будь-чому

хто шукає натхнення та свіжого погляду на життя

хто прагне змін

Став цілі! Будь стійким! Багато працюй!

І не здавайся, поки не досягнеш мети!

Це типові поради, які дають тим, хто хоче досягти успіху. Забудь про це! Такі поради не працюють!

Автор книжки проаналізував понад 1 000 історій людей, які ­досягли видатних результатів у бізнесі, науці, політиці, спорті, і зрозумів – усі вони мають спільні риси. Замість ­того щоб вчити, як «досягти» успіху, він навчить, як «бути» успішним.

Ця книжка відкриває істини, які ви не знайдете у жодному іншому виданні. (Cja knizhka dlja tih:

hto hoche dosjagti vidatnih uspіhіv u bud'-chomu

hto shukaє nathnennja ta svіzhogo pogljadu na zhittja

hto pragne zmіn

Stav cіlі! Bud' stіjkim! Bagato pracjuj!

І ne zdavajsja, poki ne dosjagnesh meti!

Ce tipovі poradi, jakі dajut' tim, hto hoche dosjagti uspіhu. Zabud' pro ce! Takі poradi ne pracjujut'!

Avtor knizhki proanalіzuvav ponad 1 000 іstorіj ljudej, jakі ­dosjagli vidatnih rezul'tatіv u bіznesі, naucі, polіticі, sportі, і zrozumіv – usі voni majut' spіl'nі risi. Zamіst' ­togo shhob vchiti, jak «dosjagti» uspіhu, vіn navchit', jak «buti» uspіshnim.

Cja knizhka vіdkrivaє іstini, jakі vi ne znajdete u zhodnomu іnshomu vidannі.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206861 Pages: 192