Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди (Vikin' motloh іz zhittja! Mistectvo pribirannja, jake zmіnit' vas nazavzhdi) by Марі (Marі) Кондо (Kondo)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди (Vikin' motloh іz zhittja! Mistectvo pribirannja, jake zmіnit' vas nazavzhdi)

Перекладено 35 мовами світу.

Понад 67 тижнів № 1 у рейтингу бестселерів The New York Times.

Продано понад 3 000 000 примірників.

Втомилися від звичайного прибирання? За методом КонМарі ви приберете раз і ­назавжди! Він не зводиться до набору правил, як сортувати та зберігати речі. Це інструкція зі способу мислення, яка допоможе вам навести лад у домі та в житті й ніколи не повертатися до безладу! Позбавитися можна не лише непотрібних речей, а й зайвих зв’язків і кілограмів! Зміни мислення – зміни життя! ( Perekladeno 35 movami svіtu.

Ponad 67 tizhnіv № 1 u rejtingu bestselerіv The New York Times.

Prodano ponad 3 000 000 primіrnikіv.

Vtomilisja vіd zvichajnogo pribirannja? Za metodom KonMarі vi priberete raz і ­nazavzhdi! Vіn ne zvodit'sja do naboru pravil, jak sortuvati ta zberіgati rechі. Ce іnstrukcіja zі sposobu mislennja, jaka dopomozhe vam navesti lad u domі ta v zhittі j nіkoli ne povertatisja do bezladu! Pozbavitisja mozhna ne lishe nepotrіbnih rechej, a j zajvih zv’jazkіv і kіlogramіv! Zmіni mislennja – zmіni zhittja!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171210479 Pages: 209