Виховання без травмування або Навіщо дітям дорослі? (Vihovannja bez travmuvannja abo Navіshho dіtjam doroslі?) by В. (V.) Горбунова (Gorbunova)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Виховання без травмування або Навіщо дітям дорослі? (Vihovannja bez travmuvannja abo Navіshho dіtjam doroslі?)

Настільна книжка для батьків!

Як батькам знайти хитку рівновагу між турботою про безпеку дитини та гіперопікою, відмовитися від традиційних «виховних залякувань» та покарань за помилки? Як допомогти дитині відчути себе компетентною поряд із батьками та однолітками і розвинути у неї адекватну самооцінку? Як навчити її жити щасливим дитячим життям, а не «переживати» численні тривоги світу дорослих?

Досвідчений дитячий психолог та психотерапевт розповість про небезпеки методик раннього розвитку, проблеми «безпроблемних» відмінників та про те, чому непосидючим шибайголовам так важливо щодня бачити прояви батьківської турботи.

Вікторія Горбунова – психолог та психотерапевт з майже 20-річним досвідом, доктор психологічних наук і мати маленького сина. Попередня книжка «Виховання без нервування» допомог­ла тисячам батьків знайти підхід до дитини.( Nastіl'na knizhka dlja bat'kіv!

Jak bat'kam znajti hitku rіvnovagu mіzh turbotoju pro bezpeku ditini ta gіperopіkoju, vіdmovitisja vіd tradicіjnih «vihovnih zaljakuvan'» ta pokaran' za pomilki? Jak dopomogti ditinі vіdchuti sebe kompetentnoju porjad іz bat'kami ta odnolіtkami і rozvinuti u neї adekvatnu samoocіnku? Jak navchiti її zhiti shhaslivim ditjachim zhittjam, a ne «perezhivati» chislennі trivogi svіtu doroslih?

Dosvіdchenij ditjachij psiholog ta psihoterapevt rozpovіst' pro nebezpeki metodik rann'ogo rozvitku, problemi «bezproblemnih» vіdmіnnikіv ta pro te, chomu neposidjuchim shibajgolovam tak vazhlivo shhodnja bachiti projavi bat'kіvs'koї turboti.

Vіktorіja Gorbunova – psiholog ta psihoterapevt z majzhe 20-rіchnim dosvіdom, doktor psihologіchnih nauk і mati malen'kogo sina. Poperednja knizhka «Vihovannja bez nervuvannja» dopomog­la tisjacham bat'kіv znajti pіdhіd do ditini.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171220904 Pages: 321