Волонтери. Мобілізація добра (Volonteri. Mobіlіzacіja dobra) by Ірена (Іrena) Карпа (Karpa)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Волонтери. Мобілізація добра (Volonteri. Mobіlіzacіja dobra)

Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, віри та гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, забувши про спочинок, допомагає біженцям і бійцям АТО, ризикуючи власним життям намагається зберегти чуже. До книжки увійшли твори відомих українських авторів: С. Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, І. Роздобудько, І. Славинської, Г. Шиян, А. Любки, К. Бабкіної. (Ljudi dlja ljudej! Pіd cim devіzom pracjujut' sotnі volonterіv u zonі ATO. Spovnenі bolju ta oburennja, vіri ta gіrkoti, sumu ta nadії іstorії pro tih, hto, zabuvshi pro spochinok, dopomagaє bіzhencjam і bіjcjam ATO, rizikujuchi vlasnim zhittjam namagaєt'sja zberegti chuzhe. Do knizhki uvіjshli tvori vіdomih ukraїns'kih avtorіv: S. Zhadana, І. Karpi, M. Kіdruka, G. Vdovichenko, L. Denisenko, І. Rozdobud'ko, І. Slavins'koї, G. Shijan, A. Ljubki, K. Babkіnoї.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661490825 Pages: 256