Всьо ясно (Vs'o jasno) by Джонатан (Dzhonatan) Сафран (Safran) Фоєр (Foєr)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Всьо ясно (Vs'o jasno)

У цьому романі є все: захопливі пригоди, добрий гумор, історія та шлях до самого себе. Двадцятирічний американець Джонатан вирушає до незнайомої йому України на пошуки жінки, яка у роки Другої світової війни врятувала його дідуся-єврея від смерті. Його помічники — не дуже освічений перекладач Алекс з Одеси, його дід, який удає із себе сліпого, і пес-поводир Семмі Дейвіс Молодший-Молодший. Разом вони вирушають на Західну Україну, до Луцька, а звідти — до знищеного під час Голокосту єврейського містечка Трохимбрід, аби дізнатись правду про історію родини американця. Феєрична та непередбачувана подорож, сповнена кумедних моментів, обертається на шлях до себе, на пошук відповіді на одвічні життєві запитання… (U c'omu romanі є vse: zahoplivі prigodi, dobrij gumor, іstorіja ta shljah do samogo sebe. Dvadcjatirіchnij amerikanec' Dzhonatan virushaє do neznajomoї jomu Ukraїni na poshuki zhіnki, jaka u roki Drugoї svіtovoї vіjni vrjatuvala jogo dіdusja-єvreja vіd smertі. Jogo pomіchniki — ne duzhe osvіchenij perekladach Aleks z Odesi, jogo dіd, jakij udaє іz sebe slіpogo, і pes-povodir Semmі Dejvіs Molodshij-Molodshij. Razom voni virushajut' na Zahіdnu Ukraїnu, do Luc'ka, a zvіdti — do znishhenogo pіd chas Golokostu єvrejs'kogo mіstechka Trohimbrіd, abi dіznatis' pravdu pro іstorіju rodini amerikancja. Feєrichna ta neperedbachuvana podorozh, spovnena kumednih momentіv, obertaєt'sja na shljah do sebe, na poshuk vіdpovіdі na odvіchnі zhittєvі zapitannja…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171240643 Pages: 320