Відьмак. Кров Ельфів (Vіd'mak. Krov El'fіv) by Анджей (Andzhej) Сапковський (Sapkovs'kij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Відьмак. Кров Ельфів (Vіd'mak. Krov El'fіv)

Героїчна сага Анджея Сапковського про відьмака Ґеральта посідає четверте місце за накладами у Польщі, нагороджена преміями імені Януша Зайделя, преміями SFinks, а 2010 року автор отримав почесну нагороду Європейського співтовариства наукової фантастики EuroCon «Ґранд Майстер».

Маленька Цірі — дитя-несподіванка — стала більшою несподіванкою, ніж видавалось спочатку. Жахливі сни про загибель Цінтри руйнують її душу, а чаклунський дар, що народжується, може зруйнувати тіло. Дати йому раду під силу лише могутній чарівниці Йеннефер. Тож Ґеральту не вдається довго переховувати Цірі у Відьмачому Оселищі. Попереду небезпечна подорож, бо для багатьох маленька княжна Цінтри — останній аргумент: для Ради Чародіїв, для чотирьох королів, для зловісних посланців Нільфгарду… І тільки Ґеральт оберігає сіроволосу дівчинку заради неї самої… (Geroїchna saga Andzheja Sapkovs'kogo pro vіd'maka Ґeral'ta posіdaє chetverte mіsce za nakladami u Pol'shhі, nagorodzhena premіjami іmenі Janusha Zajdelja, premіjami SFinks, a 2010 roku avtor otrimav pochesnu nagorodu Єvropejs'kogo spіvtovaristva naukovoї fantastiki EuroCon «Ґrand Majster».

Malen'ka Cіrі — ditja-nespodіvanka — stala bіl'shoju nespodіvankoju, nіzh vidavalos' spochatku. Zhahlivі sni pro zagibel' Cіntri rujnujut' її dushu, a chakluns'kij dar, shho narodzhuєt'sja, mozhe zrujnuvati tіlo. Dati jomu radu pіd silu lishe mogutnіj charіvnicі Jennefer. Tozh Ґeral'tu ne vdaєt'sja dovgo perehovuvati Cіrі u Vіd'machomu Oselishhі. Poperedu nebezpechna podorozh, bo dlja bagat'oh malen'ka knjazhna Cіntri — ostannіj argument: dlja Radi Charodіїv, dlja chotir'oh korolіv, dlja zlovіsnih poslancіv Nіl'fgardu… І tіl'ki Ґeral't oberіgaє sіrovolosu dіvchinku zaradi neї samoї…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171213692 Pages: 320