Відьмак. Час Погорди (Vіd'mak. Chas Pogordi) by Анджей (Andzhej) Сапковський (Sapkovs'kij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Відьмак. Час Погорди (Vіd'mak. Chas Pogordi)

Героїчна сага Анджея Сапковського про відьмака Ґеральта посідає четверте місце за накладами у Польщі, нагороджена преміями імені Януша Зайделя, преміями SFinks, а 2010 року автор отримав почесну нагороду Європейського співтовариства наукової фантастики EuroCon «Ґранд Майстер».

Згідно з давнім ельфійським пророцтвом, Цірі, Дитя Старшої Крові, мала змінити долю світу. Але поки зеленоока спадкоємиця трону Цінтри прямує під захистом своїх названих батьків до чарівницького острову Танедд, світ уже невпізнавано змінився. Усюди, в усіх серцях війна, ненависть і погорда. Для відьмака Ґеральта настав час заради порятунку Цірі обирати, на чиєму він боці. (Geroїchna saga Andzheja Sapkovs'kogo pro vіd'maka Ґeral'ta posіdaє chetverte mіsce za nakladami u Pol'shhі, nagorodzhena premіjami іmenі Janusha Zajdelja, premіjami SFinks, a 2010 roku avtor otrimav pochesnu nagorodu Єvropejs'kogo spіvtovaristva naukovoї fantastiki EuroCon «Ґrand Majster».

Zgіdno z davnіm el'fіjs'kim proroctvom, Cіrі, Ditja Starshoї Krovі, mala zmіniti dolju svіtu. Ale poki zelenooka spadkoєmicja tronu Cіntri prjamuє pіd zahistom svoїh nazvanih bat'kіv do charіvnic'kogo ostrovu Tanedd, svіt uzhe nevpіznavano zmіnivsja. Usjudi, v usіh sercjah vіjna, nenavist' і pogorda. Dlja vіd'maka Ґeral'ta nastav chas zaradi porjatunku Cіrі obirati, na chiєmu vіn bocі.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171213746 Pages: 320