Війна і міф. Невідома Друга світова (Vіjna і mіf. Nevіdoma Druga svіtova) by Владимир (Vladimir) В'ятрович (V'jatrovich)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Війна і міф. Невідома Друга світова (Vіjna і mіf. Nevіdoma Druga svіtova)

Видатні українські історики розвінчують міфи радянської пропаганди!

Чи правда, що пакт Молотова–Ріббентропа був вимушеним кроком для СРСР? Чи завжди Радянський Союз був непримиренним противником нацистів? Чи правда, що українські націоналісти масово винищували євреїв під час війни, особливо у Львові та Бабиному Яру? Сталін узгоджував військові дії з Гітлером? Бандера був агентом спецслужб нацистів? Кримські татари масово дезертирували на початку війни?

На ці теми ще 30 років тому боялися говорити навіть із рідними! ( Vidatnі ukraїns'kі іstoriki rozvіnchujut' mіfi radjans'koї propagandi!

Chi pravda, shho pakt Molotova–Rіbbentropa buv vimushenim krokom dlja SRSR? Chi zavzhdi Radjans'kij Sojuz buv neprimirennim protivnikom nacistіv? Chi pravda, shho ukraїns'kі nacіonalіsti masovo vinishhuvali єvreїv pіd chas vіjni, osoblivo u L'vovі ta Babinomu Jaru? Stalіn uzgodzhuvav vіjs'kovі dії z Gіtlerom? Bandera buv agentom specsluzhb nacistіv? Krims'kі tatari masovo dezertiruvali na pochatku vіjni?

Na cі temi shhe 30 rokіv tomu bojalisja govoriti navіt' іz rіdnimi!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171210844 Pages: 272