Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок (Golgofa kozac'kih nashhadkіv. Ternovij vіnok) by Ганна (Ganna) Ткаченко (Tkachenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок (Golgofa kozac'kih nashhadkіv. Ternovij vіnok)

Чернігівщина напередодні революції. Чи міг подумати нащадок славних козаків, працьовитий господар Савелій Руденко, що одного дня втратить все? Чи могла юна Маня, дочка Савелія, знати, що червоноармієць Микола, якого вона покохала усім серцем, зрадить її? Однак коли батька заарештували, вона забула про дівочу гордість і подалася до Миколи — просити врятувати батька. Юнак зробив вигляд, що не впізнав Маню...

Велика війна змусила дівчину забути про минулі печалі. Розшукуючи в таборі полонених односельця, Маня зустрічає там Миколу. Він благає пробачити його, клянеться, що завжди кохав лише її. (Chernіgіvshhina naperedodnі revoljucії. Chi mіg podumati nashhadok slavnih kozakіv, prac'ovitij gospodar Savelіj Rudenko, shho odnogo dnja vtratit' vse? Chi mogla juna Manja, dochka Savelіja, znati, shho chervonoarmієc' Mikola, jakogo vona pokohala usіm sercem, zradit' її? Odnak koli bat'ka zaareshtuvali, vona zabula pro dіvochu gordіst' і podalasja do Mikoli — prositi vrjatuvati bat'ka. Junak zrobiv vigljad, shho ne vpіznav Manju...

Velika vіjna zmusila dіvchinu zabuti pro minulі pechalі. Rozshukujuchi v taborі polonenih odnosel'cja, Manja zustrіchaє tam Mikolu. Vіn blagaє probachiti jogo, kljanet'sja, shho zavzhdi kohav lishe її.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661494687 Pages: 320