Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів (Gospod' sympatyzuje autsajderam. 10 knyg virshiv) by Сергій (Sergij) Жадан (Zhadan)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів (Gospod' sympatyzuje autsajderam. 10 knyg virshiv)

Поезія Сергія Жадана давно стала своєрідною візитівкою сучасної української літератури.

Ця книга — 10 поетичних збірок під однією обкладинкою — найповніше на сьогодні видання творів найулюбленішого українського поета. Плисти на хвилях літер, пірнати у вир слів, жадібно хапати повітря й слухати. Вірші, від яких хочеться плакати, радіти, співати, сміятися й думати.

(Poezija Sergija Zhadana davno stala svojeridnoju vizytivkoju suchasnoi' ukrai'ns'koi' literatury.

Cja knyga — 10 poetychnyh zbirok pid odnijeju obkladynkoju — najpovnishe na s'ogodni vydannja tvoriv najuljublenishogo ukrai'ns'kogo poeta. Plysty na hvyljah liter, pirnaty u vyr sliv, zhadibno hapaty povitrja j sluhaty. Virshi, vid jakyh hochet'sja plakaty, radity, spivaty, smijatysja j dumaty.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661494250 Pages: 569