Графиня (Grafinja) by Володимир (Volodimir) Лис (Lis)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Графиня (Grafinja)

Від автора кращого роману десятиріччя!

Давні часи і сучасність, кохання, гординя й помста переплелися в дивовижну історію. У провінційного художника Платона Лемещука в один день зникають усі картини. Він у розпачі. Але ще більше його дивує поява колишньої учениці Люби. Колись вона була закохана в нього до нестями,

та він не відповів на її почуття. Платон збентежений, він має знайти свої картини, але… Життя всього містечка раптом перевертається: дивні події, жорстокі вбивства, схожі на ритуальні. Художник прагне знайти розгадку цих таємниць і розуміє, що всі ниточки ведуть до давнього портрета графині Венцеслави. ( Vіd avtora krashhogo romanu desjatirіchchja!

Davnі chasi і suchasnіst', kohannja, gordinja j pomsta pereplelisja v divovizhnu іstorіju. U provіncіjnogo hudozhnika Platona Lemeshhuka v odin den' znikajut' usі kartini. Vіn u rozpachі. Ale shhe bіl'she jogo divuє pojava kolishn'oї uchenicі Ljubi. Kolis' vona bula zakohana v n'ogo do nestjami,

ta vіn ne vіdpovіv na її pochuttja. Platon zbentezhenij, vіn maє znajti svoї kartini, ale… Zhittja vs'ogo mіstechka raptom perevertaєt'sja: divnі podії, zhorstokі vbivstva, shozhі na ritual'nі. Hudozhnik pragne znajti rozgadku cih taєmnic' і rozumіє, shho vsі nitochki vedut' do davn'ogo portreta grafinі Venceslavi.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171207936 Pages: 224