Данило Галицький (Danilo Galic'kij) by Тарас (Taras) Орлик (Orlik)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Данило Галицький (Danilo Galic'kij)

Вільні, незламні, нескорені!

1245 рік… Хан Батий, повернувшись з походу по Русі, зміцнює армію та захоплює нові землі. Одне по однім підкоряються князівства полчищам монголів. У Галицько-Волинські землі тікають тисячі людей, рятуючись від жорстоких кочівників.

Дізнавшись, що князь Данило Романович дає біженцям притулок і має намір зберегти незалежність, хан вирішує підкорити його або переманити на свій бік. Данилові вдається перехитрити Батия. Замість стратити гостя, Батий останньої миті змінює рішення й відпускає Данила княжити в Галичі, сподіваючись, що має в його особі покірного союзника. Тим часом Данило починає готуватися до війни з Ордою. Зрада жінки та оточення — князь пройде через усе. Так він здобуває перемоги дорогою ціною. Але він оборонить право свого народу на незалежність і на честь старшого сина закладе справжнє європейське місто — місто Лева — Львів. ( Vіl'nі, nezlamnі, neskorenі!

1245 rіk… Han Batij, povernuvshis' z pohodu po Rusі, zmіcnjuє armіju ta zahopljuє novі zemlі. Odne po odnіm pіdkorjajut'sja knjazіvstva polchishham mongolіv. U Galic'ko-Volins'kі zemlі tіkajut' tisjachі ljudej, rjatujuchis' vіd zhorstokih kochіvnikіv.

Dіznavshis', shho knjaz' Danilo Romanovich daє bіzhencjam pritulok і maє namіr zberegti nezalezhnіst', han virіshuє pіdkoriti jogo abo peremaniti na svіj bіk. Danilovі vdaєt'sja perehitriti Batija. Zamіst' stratiti gostja, Batij ostann'oї mitі zmіnjuє rіshennja j vіdpuskaє Danila knjazhiti v Galichі, spodіvajuchis', shho maє v jogo osobі pokіrnogo sojuznika. Tim chasom Danilo pochinaє gotuvatisja do vіjni z Ordoju. Zrada zhіnki ta otochennja — knjaz' projde cherez use. Tak vіn zdobuvaє peremogi dorogoju cіnoju. Ale vіn oboronit' pravo svogo narodu na nezalezhnіst' і na chest' starshogo sina zaklade spravzhnє єvropejs'ke mіsto — mіsto Leva — L'vіv.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171217188 Pages: 240