Дев'ять кроків назустріч вітру (Dev'jat' krokіv nazustrіch vіtru) by Михайло (Mihajlo) Івасько (Іvas'ko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Дев'ять кроків назустріч вітру (Dev'jat' krokіv nazustrіch vіtru)

Сімнадцятирічний Бенедикт Крех тікає з дому і приїжджає до великого міста, щоб нарешті почати жити так, як йому мріялося: серед цікавих особистостей, у вирі незабутніх подій. А ще у нього є таємниці. Одна з них — він давно пише вірші. Завдяки коханій дівчині Анні юнак знайомиться з відомою співачкою і авторкою пісень Рутою Кулаковою. Рута давно перебувала у творчій кризі, а з віршами Бенедикта знову відчула творче натхнення. Але незвичайний талановитий юнак приховує від усіх не минуле, а майбутнє. Якого їм з коханою доля відмірила так небагато… (Sіmnadcjatirіchnij Benedikt Kreh tіkaє z domu і priїzhdzhaє do velikogo mіsta, shhob nareshtі pochati zhiti tak, jak jomu mrіjalosja: sered cіkavih osobistostej, u virі nezabutnіh podіj. A shhe u n'ogo є taєmnicі. Odna z nih — vіn davno pishe vіrshі. Zavdjaki kohanіj dіvchinі Annі junak znajomit'sja z vіdomoju spіvachkoju і avtorkoju pіsen' Rutoju Kulakovoju. Ruta davno perebuvala u tvorchіj krizі, a z vіrshami Benedikta znovu vіdchula tvorche nathnennja. Ale nezvichajnij talanovitij junak prihovuє vіd usіh ne minule, a majbutnє. Jakogo їm z kohanoju dolja vіdmіrila tak nebagato…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171209831 Pages: 208