Депеш Мод + нові тексти (Depesh Mod + novi teksty) by Сергій (Sergij) Жадан (Zhadan)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Депеш Мод + нові тексти (Depesh Mod + novi teksty)

Роман Сергія Жадана — чтиво не для нервових і не для «правильних». Це непричесана і жорстка історія входження в серйозне життя.

Дія твору відбувається у червні 1993 року. Троє друзів мусять терміново знайти четвертого, який зник у невідомому напрямку, і повідомити його про самогубство вітчима. Вася Карбюратор повинен встигнути на похорон...

Що це: пронизливий ліричний текст? Стьоб? Релігійний роман? Роман-знущання? «Депеш Мод» тільки з першого погляду скидається на галюцинацію напівголодного студентика, насправді це строкатий портрет перехідної доби і покоління, яке зависло в міжчассі дев`яностих. (Roman Sergija Zhadana — chtyvo ne dlja nervovyh i ne dlja «pravyl'nyh». Ce neprychesana i zhorstka istorija vhodzhennja v serjozne zhyttja.

Dija tvoru vidbuvajet'sja u chervni 1993 roku. Troje druziv musjat' terminovo znajty chetvertogo, jakyj znyk u nevidomomu naprjamku, i povidomyty jogo pro samogubstvo vitchyma. Vasja Karbjurator povynen vstygnuty na pohoron...

Shho ce: pronyzlyvyj lirychnyj tekst? St'ob? Religijnyj roman? Roman-znushhannja? «Depesh Mod» til'ky z pershogo pogljadu skydajet'sja na galjucynaciju napivgolodnogo studentyka, naspravdi ce strokatyj portret perehidnoi' doby i pokolinnja, jake zavyslo v mizhchassi dev`janostyh.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661490962 Pages: 124