Дивовижні пригоди всередині тіла. Велика подорож від голови до п'ят (Divovizhnі prigodi vseredinі tіla. Velika podorozh vіd golovi do p'jat) by Гевін (Gevіn) Френсіс (Frensіs)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Дивовижні пригоди всередині тіла. Велика подорож від голови до п'ят (Divovizhnі prigodi vseredinі tіla. Velika podorozh vіd golovi do p'jat)

Бестселер у науково-популярному жанрі

Книга року за версією The Guardian, The Economist, The Observer, The Times

18 розділів, кожний з яких присвячений певній частині тіла

Наукові факти та особистий лікарський досвід автора подано простою мовою

Захоплива мандрівка! Суцільні несподіванки! Від головного мозку і до стоп! Ця подорож переверне ваше уявлення про власне тіло, допоможе позбутися багатьох упереджень і отримати безліч цікавих і корисних знань про невидимі процеси, які в ньому відбуваються щодня.

Дізнайтеся про таємниці народження та смерті — і зрозумійте та полюбіть власне тіло. Сповнена справжнього захоплення досконалістю людського тіла, книга відповість на безліч несподіваних запитань:

Який зв’язок між діагностикою інсульту та картинами Леонардо да Вінчі? 

Як опис травм допомагав історикам вивчати старовинну зброю?

Чому серцевий біль допомагає нам триматися за життя?

Як уявляли зір стародавні медики та як винайшли штучний кришталик?

Чому параліч обличчя лікують уколами, які паралізують? 

Як у автомобільному гаражі було винайдено метод лікування хронічного запаморочення?

Які асоціації в лікаря викликають казки та міфи?

«Подорож людиною» — літературна карта людського тіла з культурної, філософської та медичної точок зору. Лікарняний досвід Гевіна Френсіса у повній мірі відображений на сторінках книги.( Bestseler u naukovo-populjarnomu zhanrі

Kniga roku za versієju The Guardian, The Economist, The Observer, The Times

18 rozdіlіv, kozhnij z jakih prisvjachenij pevnіj chastinі tіla

Naukovі fakti ta osobistij lіkars'kij dosvіd avtora podano prostoju movoju

Zahopliva mandrіvka! Sucіl'nі nespodіvanki! Vіd golovnogo mozku і do stop! Cja podorozh pereverne vashe ujavlennja pro vlasne tіlo, dopomozhe pozbutisja bagat'oh uperedzhen' і otrimati bezlіch cіkavih і korisnih znan' pro nevidimі procesi, jakі v n'omu vіdbuvajut'sja shhodnja.

Dіznajtesja pro taєmnicі narodzhennja ta smertі — і zrozumіjte ta poljubіt' vlasne tіlo. Spovnena spravzhn'ogo zahoplennja doskonalіstju ljuds'kogo tіla, kniga vіdpovіst' na bezlіch nespodіvanih zapitan':

Jakij zv’jazok mіzh dіagnostikoju іnsul'tu ta kartinami Leonardo da Vіnchі? 

Jak opis travm dopomagav іstorikam vivchati starovinnu zbroju?

Chomu sercevij bіl' dopomagaє nam trimatisja za zhittja?

Jak ujavljali zіr starodavnі mediki ta jak vinajshli shtuchnij krishtalik?

Chomu paralіch oblichchja lіkujut' ukolami, jakі paralіzujut'? 

Jak u avtomobіl'nomu garazhі bulo vinajdeno metod lіkuvannja hronіchnogo zapamorochennja?

Jakі asocіacії v lіkarja viklikajut' kazki ta mіfi?

«Podorozh ljudinoju» — lіteraturna karta ljuds'kogo tіla z kul'turnoї, fіlosofs'koї ta medichnoї tochok zoru. Lіkarnjanij dosvіd Gevіna Frensіsa u povnіj mіrі vіdobrazhenij na storіnkah knigi.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171217362 Pages: 289