ДНК (DNK) by Сергій (Sergіj) Жадан (Zhadan)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

ДНК (DNK)

7 відомих авторів у одній збірці

Унікальний літературний формат

Оригінальна за формою та приголомшлива за задумом родинна сага

У не дуже віддаленому майбутньому звичайний український студент Андрій Чумак стає піддослідним у науковому експерименті: розшифровка генетичного коду дасть йому змогу особисто пережити найяскравіші моменти з життя предків. Сім історій у книжці – сім спогадів, які дивним чином зберігалися десь у структурі ДНК нащадка протягом 150 років. Ще чотири секретні складові – і науково-фантастичний роман неочікувано перетворюється на правдиву розповідь про батьків і Батьківщину: про пошуки справедливості й гіркі розчарування, перемоги й поразки. Пошматована, розкидана по світу примхами долі, родина Чумаків утратила головне – зв’язок поколінь. Чи не

в цьому полягає трагедія всього українського народу? І хто вчиться на наших помилках? ( 7 vіdomih avtorіv u odnіj zbіrcі

Unіkal'nij lіteraturnij format

Origіnal'na za formoju ta prigolomshliva za zadumom rodinna saga

U ne duzhe vіddalenomu majbutn'omu zvichajnij ukraїns'kij student Andrіj Chumak staє pіddoslіdnim u naukovomu eksperimentі: rozshifrovka genetichnogo kodu dast' jomu zmogu osobisto perezhiti najjaskravіshі momenti z zhittja predkіv. Sіm іstorіj u knizhcі – sіm spogadіv, jakі divnim chinom zberіgalisja des' u strukturі DNK nashhadka protjagom 150 rokіv. Shhe chotiri sekretnі skladovі – і naukovo-fantastichnij roman neochіkuvano peretvorjuєt'sja na pravdivu rozpovіd' pro bat'kіv і Bat'kіvshhinu: pro poshuki spravedlivostі j gіrkі rozcharuvannja, peremogi j porazki. Poshmatovana, rozkidana po svіtu primhami dolі, rodina Chumakіv utratila golovne – zv’jazok pokolіn'. Chi ne

v c'omu poljagaє tragedіja vs'ogo ukraїns'kogo narodu? І hto vchit'sja na nashih pomilkah?)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171218086 Pages: 240