Доки смерть не розлучить нас (Doki smert' ne rozluchit' nas) by Юрко (Jurko) Вовк (Vovk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Доки смерть не розлучить нас (Doki smert' ne rozluchit' nas)

Володимир і Марія… Нащадки двох родів землеробів… Побут, століттями й поколіннями вивірений до дрібниць… Але вони змушені прийняти виклик історії — і стати будівничим незалежної України. Визвольна боротьба, підпілля, фашистський полон… Кохання і зради, перемоги і зневіра. Клятва любові до рідної землі — «доки смерть не розлучить нас» — ці самі слова Володимир промовить колись і до Марійки. І назавжди закритий шлях на батьківщину, де на них чекає смерть. Лише вистраждане кохання одне до одного все життя буде доводити: про майбутнє таки варто мріяти… (Volodimir і Marіja… Nashhadki dvoh rodіv zemlerobіv… Pobut, stolіttjami j pokolіnnjami vivіrenij do drіbnic'… Ale voni zmushenі prijnjati viklik іstorії — і stati budіvnichim nezalezhnoї Ukraїni. Vizvol'na borot'ba, pіdpіllja, fashists'kij polon… Kohannja і zradi, peremogi і znevіra. Kljatva ljubovі do rіdnoї zemlі — «doki smert' ne rozluchit' nas» — cі samі slova Volodimir promovit' kolis' і do Marіjki. І nazavzhdi zakritij shljah na bat'kіvshhinu, de na nih chekaє smert'. Lishe vistrazhdane kohannja odne do odnogo vse zhittja bude dovoditi: pro majbutnє taki varto mrіjati…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171209985 Pages: 192