Дракула (Drakula) by Брем (Brem) Стокер (Stoker)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Дракула (Drakula)

Роман, що витримав безліч екранізацій! Моторошна історія, яка подарувала натхнення багатьом письменникам!

У невеличке містечко на півночі Румунії в родовий замок графа Дракули їде Джонатан Харкер. Але чому ж усі, хто довідується, куди він направляється, жахаються? Чому намагаються відмовити його відвідувати замок? Чому дивляться на Харкера з жалістю й покладають на нього хрест? Може, тому що сьогодні — переддень святого Георгія і вночі, коли годинник вдарить північ, безперешкодно запанує все зло світу? ( Roman, shho vitrimav bezlіch ekranіzacіj! Motoroshna іstorіja, jaka podaruvala nathnennja bagat'om pis'mennikam!

U nevelichke mіstechko na pіvnochі Rumunії v rodovij zamok grafa Drakuli їde Dzhonatan Harker. Ale chomu zh usі, hto dovіduєt'sja, kudi vіn napravljaєt'sja, zhahajut'sja? Chomu namagajut'sja vіdmoviti jogo vіdvіduvati zamok? Chomu divljat'sja na Harkera z zhalіstju j pokladajut' na n'ogo hrest? Mozhe, tomu shho s'ogodnі — peredden' svjatogo Georgіja і vnochі, koli godinnik vdarit' pіvnіch, bezpereshkodno zapanuє vse zlo svіtu?)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661484329 Pages: 432