Діва Млинища (Dіva Mlinishha) by Володимир (Volodimir) Лис (Lis)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Діва Млинища (Dіva Mlinishha)

Таємнича Діва Млинища, що іноді являлася жителям невеличкого поліського села Загоряни, що мешкали на кутку понад річкою Мережкою, навіть своєю незримою присутністю берегла їх від найстрашнішого — зради своєї совісті. Бо великі війни, революції, круті повороти історії часто ставили їх перед вибором, від якого залежало — жити чи померти. А ще було кохання — жертовне і руйнівне, вірне і підступне, щире і надумане, красиве, як квітка, і темне, як осіння ніч — але кохання… Дивно переплетуться долі, розлетяться світами, аби на початку ХХІ століття зійтися у рідному селі — і знову летіти вільними птахами…

Володимир Лис – володар численних відзнак конкурсу «Коронація слова», автор «Найкращого роману десятиріччя». 2016 року поповнив перелік творчих нагород титулом «Золотий письменник України». Новий роман стане гідним ідейним продовженням творів «Століття Якова» та «Соло для Соломії». (Taєmnicha Dіva Mlinishha, shho іnodі javljalasja zhiteljam nevelichkogo polіs'kogo sela Zagorjani, shho meshkali na kutku ponad rіchkoju Merezhkoju, navіt' svoєju nezrimoju prisutnіstju beregla їh vіd najstrashnіshogo — zradi svoєї sovіstі. Bo velikі vіjni, revoljucії, krutі povoroti іstorії chasto stavili їh pered viborom, vіd jakogo zalezhalo — zhiti chi pomerti. A shhe bulo kohannja — zhertovne і rujnіvne, vіrne і pіdstupne, shhire і nadumane, krasive, jak kvіtka, і temne, jak osіnnja nіch — ale kohannja… Divno perepletut'sja dolі, rozletjat'sja svіtami, abi na pochatku HHІ stolіttja zіjtisja u rіdnomu selі — і znovu letіti vіl'nimi ptahami…

Volodimir Lis – volodar chislennih vіdznak konkursu «Koronacіja slova», avtor «Najkrashhogo romanu desjatirіchchja». 2016 roku popovniv perelіk tvorchih nagorod titulom «Zolotij pis'mennik Ukraїni». Novij roman stane gіdnim іdejnim prodovzhennjam tvorіv «Stolіttja Jakova» ta «Solo dlja Solomії».)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171218031 Pages: 368