Діти капітана Гранта (Dity kapitana Granta) by Жюль (Zhjul') Верн (Vern)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Діти капітана Гранта (Dity kapitana Granta)

Неймовірні мандрівки й пригоди!

Книжка розповість про мужність та боягузливість, благородство й підступність, дружбу й віру в перемогу.

У шлунку акули знайдено пляшку з листом — проханням про допомогу від моряків, що опинилися на незаселеному острові.

(Nejmovirni mandrivky j prygody!

Knyzhka rozpovist' pro muzhnist' ta bojaguzlyvist', blagorodstvo j pidstupnist', druzhbu j viru v peremogu.

U shlunku akuly znajdeno pljashku z lystom — prohannjam pro dopomogu vid morjakiv, shho opynylysja na nezaselenomu ostrovi.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661474559 Pages: 180