Енна. Дорога до себе (Enna. Doroga do sebe) by Надія (Nadіja) Гуменюк (Gumenjuk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Енна. Дорога до себе (Enna. Doroga do sebe)

Вона — Енна. Самим своїм існуванням вона руйнує усталені, хибні шаблони людства. Це — розповідь про дівчину, яка мимоволі стала піддослідним «матеріалом» химерного лікаря-науковця, однак, попри все, зуміла зостатися собою — чуйною та людяною, зберегла своє минуле та захистила майбутнє. (Vona — Enna. Samim svoїm іsnuvannjam vona rujnuє ustalenі, hibnі shabloni ljudstva. Ce — rozpovіd' pro dіvchinu, jaka mimovolі stala pіddoslіdnim «materіalom» himernogo lіkarja-naukovcja, odnak, popri vse, zumіla zostatisja soboju — chujnoju ta ljudjanoju, zberegla svoє minule ta zahistila majbutnє.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661479752 Pages: 256