Етнологія для народу. Свята, традиціі, звичаі, обряди, прикмети, вірування українців (Etnologіja dlja narodu. Svjata, tradicіі, zvichaі, obrjadi, prikmeti, vіruvannja ukraїncіv) by Ірина (Іrina) Ігнатенко (Іgnatenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Етнологія для народу. Свята, традиціі, звичаі, обряди, прикмети, вірування українців (Etnologіja dlja narodu. Svjata, tradicіі, zvichaі, obrjadi, prikmeti, vіruvannja ukraїncіv)

Сьогодні чималий інтерес викликають звичаї та традиції наших предків. Захопливо та цікаво ця книжка розповідає про обряди та прикмети і не лише описує їх, але й пояснює, які щоденні справи та потреби лягли у їхню основу. Ви довідаєтеся про народні вірування, пов’язані з календарними святами, із життєвим циклом людини: сватанням та весіллям, народженням дитини, хрестинами, похованням. Навіщо під ліжко клали гребінець і хустку? Чому на весіллі били горщики? У яких випадках жінка, підшиваючи сорочку, не робила вузлів? Чому не можна було будувати хату з верби, осики чи дерева, у яке влучила блискавка? Як вибирали місце для нової хати? Навіщо поріг обсипали маком?

Читайте книжку, переймайте від простих людей народну мудрість та філософію життя, дізнайтеся більше про своє коріння та передавайте знання нащадкам! (S'ogodnі chimalij іnteres viklikajut' zvichaї ta tradicії nashih predkіv. Zahoplivo ta cіkavo cja knizhka rozpovіdaє pro obrjadi ta prikmeti і ne lishe opisuє їh, ale j pojasnjuє, jakі shhodennі spravi ta potrebi ljagli u їhnju osnovu. Vi dovіdaєtesja pro narodnі vіruvannja, pov’jazanі z kalendarnimi svjatami, іz zhittєvim ciklom ljudini: svatannjam ta vesіlljam, narodzhennjam ditini, hrestinami, pohovannjam. Navіshho pіd lіzhko klali grebіnec' і hustku? Chomu na vesіllі bili gorshhiki? U jakih vipadkah zhіnka, pіdshivajuchi sorochku, ne robila vuzlіv? Chomu ne mozhna bulo buduvati hatu z verbi, osiki chi dereva, u jake vluchila bliskavka? Jak vibirali mіsce dlja novoї hati? Navіshho porіg obsipali makom?

Chitajte knizhku, perejmajte vіd prostih ljudej narodnu mudrіst' ta fіlosofіju zhittja, dіznajtesja bіl'she pro svoє korіnnja ta peredavajte znannja nashhadkam!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206625 Pages: 320