Закоханий Бурундук та інші розбишацькі історії (Zakohanij Burunduk ta іnshі rozbishac'kі іstorії) by Іван (Іvan) Андрусяк (Andrusjak)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Закоханий Бурундук та інші розбишацькі історії (Zakohanij Burunduk ta іnshі rozbishac'kі іstorії)

Вона вчиться в його школі, має каштанові косички та чудове ім`я — Зірка... Заради неї Іван Бурундук готовий на будь-що! Але як звичайному хлопцю привернути до себе увагу? Для початку Бурундук вирішує дізнатися про «Об`єкт» уваги якомога більше і вчиняє справжнє детективне розслідування: шукає інформацію «Вконтакті» та через знайомих, спостерігає за дівчиною, йде на шкільну дискотеку... та на кожному кроці потрапляє в кумедні халепи! Але все виявляється набагато простіше — насправді треба тільки не боятися бути собою... Весела та цікава книжка, що захопить не лише хлопчиків і дівчаток, а й дорослих, які ще пам`ятають, як були дітьми! (Vona vchit'sja v jogo shkolі, maє kashtanovі kosichki ta chudove іm`ja — Zіrka... Zaradi neї Іvan Burunduk gotovij na bud'-shho! Ale jak zvichajnomu hlopcju privernuti do sebe uvagu? Dlja pochatku Burunduk virіshuє dіznatisja pro «Ob`єkt» uvagi jakomoga bіl'she і vchinjaє spravzhnє detektivne rozslіduvannja: shukaє іnformacіju «Vkontaktі» ta cherez znajomih, sposterіgaє za dіvchinoju, jde na shkіl'nu diskoteku... ta na kozhnomu krocі potrapljaє v kumednі halepi! Ale vse vijavljaєt'sja nabagato prostіshe — naspravdі treba tіl'ki ne bojatisja buti soboju... Vesela ta cіkava knizhka, shho zahopit' ne lishe hlopchikіv і dіvchatok, a j doroslih, jakі shhe pam`jatajut', jak buli dіt'mi!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661485579 Pages: 96