Зима наближається (Zima nablizhaєt'sja) by Гаррі (Garrі) Каспаров (Kasparov)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Зима наближається (Zima nablizhaєt'sja)

Відомий шахіст уже багато років бореться

проти путінського режиму, відстоюючи загальнолюдські цінності. У своїй новій книжці він закликає лідерів демократичного

світу консолідувати зусилля у боротьбі з диктатором Путіним.

Приголомшлива розповідь про повернення Росії до диктатури!

Скоріш за все, книжка ніколи не вийде на батьківщині автора... Це історія про те, як колишній кадебіст Володимир Путін за невтручання, а в деяких

випадках і підтримки вільного світу зміг узурпувати владу в Росії.

На переконання Каспарова, світ мусить не умиротворювати диктатора,

а змусити відповісти за жертви на сході України, загиблих пасажирів рейсу MН17, убитих опозиціонерів. (Vіdomij shahіst uzhe bagato rokіv boret'sja

proti putіns'kogo rezhimu, vіdstojujuchi zagal'noljuds'kі cіnnostі. U svoїj novіj knizhcі vіn zaklikaє lіderіv demokratichnogo

svіtu konsolіduvati zusillja u borot'bі z diktatorom Putіnim.

Prigolomshliva rozpovіd' pro povernennja Rosії do diktaturi!

Skorіsh za vse, knizhka nіkoli ne vijde na bat'kіvshhinі avtora... Ce іstorіja pro te, jak kolishnіj kadebіst Volodimir Putіn za nevtruchannja, a v dejakih

vipadkah і pіdtrimki vіl'nogo svіtu zmіg uzurpuvati vladu v Rosії.

Na perekonannja Kasparova, svіt musit' ne umirotvorjuvati diktatora,

a zmusiti vіdpovіsti za zhertvi na shodі Ukraїni, zagiblih pasazhirіv rejsu MN17, ubitih opozicіonerіv.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206885 Pages: 321