Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783. (Knjazі і get'mani usієї Rusі. «Cherez shablju maєm pravo». Zleti і padіnnja kozac'koї derzhavi 1648–1783.) by С. (S.) Горобець (Gorobec')

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783. (Knjazі і get'mani usієї Rusі. «Cherez shablju maєm pravo». Zleti і padіnnja kozac'koї derzhavi 1648–1783.)

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783 рр.

Козацька революція 1648—1649

Переяславська рада і світ після Переяслава

Війна берегів та її наслідки

Гетьманат кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. ( Knjazі і get'mani usієї Rusі. «Cherez shablju maєm pravo». Zleti і padіnnja kozac'koї derzhavi 1648–1783 rr.

Kozac'ka revoljucіja 1648—1649

Perejaslavs'ka rada і svіt pіslja Perejaslava

Vіjna beregіv ta її naslіdki

Get'manat kіncja HVІІ — pochatku HVІІІ st.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171210820 Pages: 369