Кобзар. Повна ілюстрована збірка (Kobzar. Povna iljustrovana zbirka) by Тарас (Taras) Шевченко (Shevchenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Кобзар. Повна ілюстрована збірка (Kobzar. Povna iljustrovana zbirka)

Найновіше видання «Кобзаря» укладене й підготовлене до друку за сприяння Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Тексти творів подані за оригіналами рукописів і першодруків, що дозволило усунути неточності, допущені у пізніших виданнях. Книгу прикрашають репродукції картин та замальовок Шевченка, які супроводжуються мистецтвознавчим коментарем. (Najnovishe vydannja «Kobzarja» ukladene j pidgotovlene do druku za spryjannja Instytutu literatury imeni T. G. Shevchenka NAN Ukrai'ny. Teksty tvoriv podani za oryginalamy rukopysiv i pershodrukiv, shho dozvolylo usunuty netochnosti, dopushheni u piznishyh vydannjah. Knygu prykrashajut' reprodukcii' kartyn ta zamal'ovok Shevchenka, jaki suprovodzhujut'sja mystectvoznavchym komentarem.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661426046 Pages: 866