Королівство жахів (Korolіvstvo zhahіv) by Джин (Dzhin) Філліпс (Fіllіps)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Королівство жахів (Korolіvstvo zhahіv)

Захоплива історія про нерозривний зв’язок між матір’ю і сином, про важкий і страшний шлях, який жінці доведеться пройти заради своєї дитини. Джоан зі своїм чотирирічним сином залишилась іще на декілька хвилин у майже порожньому зоопарку: відвідувачі вже розійшлись, а вони, користуючись моментом, вирішили ще трохи прогулятися. Однак те, що побачить жінка, наздоганяючи свого хлопчика вже біля виходу із зоопарку, змусить її чимдуж тікати назад із дитиною на руках. Цей жах триватиме аж три години. Три години немов у пастці дикого звіра, три години шаленого страху, три години як вічність… Вони за крок від смертельної небезпеки… (Zahopliva іstorіja pro nerozrivnij zv’jazok mіzh matіr’ju і sinom, pro vazhkij і strashnij shljah, jakij zhіncі dovedet'sja projti zaradi svoєї ditini. Dzhoan zі svoїm chotirirіchnim sinom zalishilas' іshhe na dekіl'ka hvilin u majzhe porozhn'omu zooparku: vіdvіduvachі vzhe rozіjshlis', a voni, koristujuchis' momentom, virіshili shhe trohi proguljatisja. Odnak te, shho pobachit' zhіnka, nazdoganjajuchi svogo hlopchika vzhe bіlja vihodu іz zooparku, zmusit' її chimduzh tіkati nazad іz ditinoju na rukah. Cej zhah trivatime azh tri godini. Tri godini nemov u pastcі dikogo zvіra, tri godini shalenogo strahu, tri godini jak vіchnіst'… Voni za krok vіd smertel'noї nebezpeki… )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171240520 Pages: 288