Країна гіркої ніжності (Kraїna gіrkoї nіzhnostі) by Володимир (Volodimir) Лис (Lis)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Країна гіркої ніжності (Kraїna gіrkoї nіzhnostі)

Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання...

У неї було дивне ім`я і дивовижна доля. Даза, дочка радянського чиновника, у 30-х роках пройде пекло дитбудинку, а після війни опиниться у вирі повстанської боротьби. Її донька Віталія, витончена естетка, покохає кримінального авторитета. Онуці Олесі в наш буремний час теж доведеться боротися за кохання... (Tri zhіnki, tri nelegkі dolі, tri shljahi do kohannja...

U neї bulo divne іm`ja і divovizhna dolja. Daza, dochka radjans'kogo chinovnika, u 30-h rokah projde peklo ditbudinku, a pіslja vіjni opinit'sja u virі povstans'koї borot'bi. Її don'ka Vіtalіja, vitonchena estetka, pokohaє krimіnal'nogo avtoriteta. Onucі Olesі v nash buremnij chas tezh dovedet'sja borotisja za kohannja...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661488167 Pages: 368