Крихітка фея та інші британські казки (Krihіtka feja ta іnshі britans'kі kazki) by Афанасій (Afanasіj) Фрезер (укл.) (Frezer (ukl.))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Крихітка фея та інші британські казки (Krihіtka feja ta іnshі britans'kі kazki)

Улюблені казки! Нові чарівні історії! Сідайте зручніше на нашому килимі-літаку, скоро він відправляється в чарівний світ народних казок! Добрі, мудрі та повчальні казки про сміливих героїв, чарівні речі та незвичайних тварин. У них жадібність, зло та погорда завжди будуть переможені! (Uljublenі kazki! Novі charіvnі іstorії! Sіdajte zruchnіshe na nashomu kilimі-lіtaku, skoro vіn vіdpravljaєt'sja v charіvnij svіt narodnih kazok! Dobrі, mudrі ta povchal'nі kazki pro smіlivih geroїv, charіvnі rechі ta nezvichajnih tvarin. U nih zhadіbnіst', zlo ta pogorda zavzhdi budut' peremozhenі!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171230897 Pages: 240