Кінець зміни (Kіnec' zmіni) by Стівен (Stіven) Кінг (Kіng)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Кінець зміни (Kіnec' zmіni)

Вперше українською

Закінчення містичної трилогії «Містер Мерседес» і «Що впало, те пропало»

Загальний наклад книжок автора – понад 350 000 000

Це піднесене і моторошне закінчення містичної трилогії про детективні розслідування Білла Ходжеса, розпочаті в романах «Містер «Мерседес» та «Що впало, те пропало», від всесвітньо відомого американького письменника і майстра хорору Стівена Кінга. Твір було анонсовано під час нагородження першого з цих романів премією Едгара Алана По як кращої книжки жахів 2015 року.

Один за одним здійснюють самогубство люди, що дивом вижили у натовпі, роздавленому божевільним «Мерседесом», та врятовані детективом Ходжесом на дитячому концерті. Але ж вбивця містер «Мерседес» знаходиться у психіатричній лікарні в стані напівовоча… Чий таємничий голос нашіптує страшні слова, після яких жити несила? Білл Ходжес шукає відповідь на це питання, а наввипередки з ним іде невблаганна смерть… ( Vpershe ukraїns'koju

Zakіnchennja mіstichnoї trilogії «Mіster Mersedes» і «Shho vpalo, te propalo»

Zagal'nij naklad knizhok avtora – ponad 350 000 000

Ce pіdnesene і motoroshne zakіnchennja mіstichnoї trilogії pro detektivnі rozslіduvannja Bіlla Hodzhesa, rozpochatі v romanah «Mіster «Mersedes» ta «Shho vpalo, te propalo», vіd vsesvіtn'o vіdomogo amerikan'kogo pis'mennika і majstra hororu Stіvena Kіnga. Tvіr bulo anonsovano pіd chas nagorodzhennja pershogo z cih romanіv premієju Edgara Alana Po jak krashhoї knizhki zhahіv 2015 roku.

Odin za odnim zdіjsnjujut' samogubstvo ljudi, shho divom vizhili u natovpі, rozdavlenomu bozhevіl'nim «Mersedesom», ta vrjatovanі detektivom Hodzhesom na ditjachomu koncertі. Ale zh vbivcja mіster «Mersedes» znahodit'sja u psihіatrichnіj lіkarnі v stanі napіvovocha… Chij taєmnichij golos nashіptuє strashnі slova, pіslja jakih zhiti nesila? Bіll Hodzhes shukaє vіdpovіd' na ce pitannja, a navviperedki z nim іde nevblaganna smert'…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171218338 Pages: 448