Львів. Вишні. Дощі (L'vіv. Vishnі. Doshhі) by Дара (Dara) Корній (Kornіj), Алла (Alla) Рогашко (Rogashko), та ін. (ta іn.)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Львів. Вишні. Дощі (L'vіv. Vishnі. Doshhі)

Нова збірка від улюблених авторів — про неймовірне кохання і красу весняного Львова. Коли природа пробуджується після зимового сну, люди переживають разом з нею повороти долі, несподівані зустрічі, нові відчуття…Дощі розказують старій бруківці підслухані на небі думки та побачені на землі історії про жагучу пристрасть; вони захлинаються від обурення, оповідаючи про зраду й підлість. Знайте, що особливі львівські вишні-морелі теж мають душу. Вони творять дива, поєднуючи людські долі! (Nova zbіrka vіd uljublenih avtorіv — pro nejmovіrne kohannja і krasu vesnjanogo L'vova. Koli priroda probudzhuєt'sja pіslja zimovogo snu, ljudi perezhivajut' razom z neju povoroti dolі, nespodіvanі zustrіchі, novі vіdchuttja…Doshhі rozkazujut' starіj brukіvcі pіdsluhanі na nebі dumki ta pobachenі na zemlі іstorії pro zhaguchu pristrast'; voni zahlinajut'sja vіd oburennja, opovіdajuchi pro zradu j pіdlіst'. Znajte, shho osoblivі l'vіvs'kі vishnі-morelі tezh majut' dushu. Voni tvorjat' diva, poєdnujuchi ljuds'kі dolі!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171232686 Pages: 192