Львів. Кава. Любов (L'vіv. Kava. Ljubov) by Наталія (Natalіja) Гурницька (Gurnic'ka)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Львів. Кава. Любов (L'vіv. Kava. Ljubov)

Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, про романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі з цих оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. Інші — гіркі, як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого недалекого минулого. Треті ще довго залишають по собі аромат цинамону, мускатного горіха та містичних збігів...

Думками, які народжуються за горнятком кави, діляться Наталія Гурницька, Галина Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара Корній та інші автори. (Ce іstorії pro zakohanih ta pokinutih, pro shhaslivih і tih, hto zagubiv sebe, pro romantiku ta budennіst', pro zhіnok і cholovіkіv, pro tebe j pro mene. Dejakі z cih opovіdan' solodkі, jak zbitі z vanіllju vershki abo spravzhnє kohannja. Іnshі — gіrkі, jak svіzhozvarena kava abo spogadi pro dolenosnі podії nashogo nedalekogo minulogo. Tretі shhe dovgo zalishajut' po sobі aromat cinamonu, muskatnogo gorіha ta mіstichnih zbіgіv...

Dumkami, jakі narodzhujut'sja za gornjatkom kavi, dіljat'sja Natalіja Gurnic'ka, Galina Vdovichenko, Vіktorіja Granec'ka, Dara Kornіj ta іnshі avtori.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171203525 Pages: 112