Львів. Смаколики. Різдво (L'vіv. Smakoliki. Rіzdvo) by Дара (Dara) Корній (Kornіj), Алла (Alla) Рогашко (Rogashko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Львів. Смаколики. Різдво (L'vіv. Smakoliki. Rіzdvo)

Збірка оповідань відомих українських авторів

У кожній з цих історій – народження… Нового почуття, нової надії, нового змісту, нових спогадів… У святковій різдвяній колотнечі на площі Ринок вони можуть раптово опинитися поряд з вами – герої цих оповідань, що кохали, страждали, раділи. Це наче уривки сповіді, випадково підслуханої у затишній кав’ярні за філіжанкою духмяної кави та теплим марципаном… Наче святковий львівський пляцок, де яскравими начинками, з любов’ю зібраними добрими чарівницями-господинями, українськими письменницями Вікторією Гранецькою, Дарою Корній, Тетяною Белімовою, Нікою Нікалео та іншими, стануть надія, романтика, вірність та віра в народження нового життя. ( Zbіrka opovіdan' vіdomih ukraїns'kih avtorіv

U kozhnіj z cih іstorіj – narodzhennja… Novogo pochuttja, novoї nadії, novogo zmіstu, novih spogadіv… U svjatkovіj rіzdvjanіj kolotnechі na ploshhі Rinok voni mozhut' raptovo opinitisja porjad z vami – geroї cih opovіdan', shho kohali, strazhdali, radіli. Ce nache urivki spovіdі, vipadkovo pіdsluhanoї u zatishnіj kav’jarnі za fіlіzhankoju duhmjanoї kavi ta teplim marcipanom… Nache svjatkovij l'vіvs'kij pljacok, de jaskravimi nachinkami, z ljubov’ju zіbranimi dobrimi charіvnicjami-gospodinjami, ukraїns'kimi pis'mennicjami Vіktorієju Granec'koju, Daroju Kornіj, Tetjanoju Belіmovoju, Nіkoju Nіkaleo ta іnshimi, stanut' nadіja, romantika, vіrnіst' ta vіra v narodzhennja novogo zhittja.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171222281 Pages: 256