Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі (Ljudina v poshukah spravzhn'ogo sensu. Psiholog u konctaborі) by Віктор (Vіktor) Франкл (Frankl)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі (Ljudina v poshukah spravzhn'ogo sensu. Psiholog u konctaborі)

Віктор Франкл – всесвітньо відомий психіатр, психотерапевт, філософ. 1942 року він потрапив до концтабору, де на нього чекали голод, приниження, хвороби, постійна загроза життю. Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в’язнів, Франкл віднайшов стратегії, що утримують людину над прірвою, захищають розум від божевілля та надають сенс життю. Свій жахливий досвід виживання він описав у книжці, яка допомогла мільйонам людей віднайти себе та змінити життя. Віктор Франкл доводить, що тільки-но людина знаходить сенс свого існування, вона отримує сили, щоб здолати будь-які випробування. Поради людини, яка зазнала нелюдських випробувань, варті того, щоб бути почутими. (Vіktor Frankl – vsesvіtn'o vіdomij psihіatr, psihoterapevt, fіlosof. 1942 roku vіn potrapiv do konctaboru, de na n'ogo chekali golod, prinizhennja, hvorobi, postіjna zagroza zhittju. Analіzujuchi svoju povedіnku ta povedіnku іnshih v’jaznіv, Frankl vіdnajshov strategії, shho utrimujut' ljudinu nad prіrvoju, zahishhajut' rozum vіd bozhevіllja ta nadajut' sens zhittju. Svіj zhahlivij dosvіd vizhivannja vіn opisav u knizhcі, jaka dopomogla mіl'jonam ljudej vіdnajti sebe ta zmіniti zhittja. Vіktor Frankl dovodit', shho tіl'ki-no ljudina znahodit' sens svogo іsnuvannja, vona otrimuє sili, shhob zdolati bud'-jakі viprobuvannja. Poradi ljudini, jaka zaznala neljuds'kih viprobuvan', vartі togo, shhob buti pochutimi.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206526 Pages: 160