Мистецтво любові (Mistectvo ljubovі) by Еріх (Erіh) Фромм (Fromm)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Мистецтво любові (Mistectvo ljubovі)

"Мистецтво любові" - справжній шедевр психології, що сягає таємниць найзворушливішого людського почуття - любові… Геніальний німецький філософ і психоаналітик, один із засновників неофрейдизму та фрейдо-марксизму Еріх Фромм шукає рішення найактуальніших проблем… Чи є любов почуттям, яке може опанувати кожен? Або ж це складне мистецтво, осягнути яке здатна лише зріла особистість? Чи насправді любов - результат плідної праці та неабияких зусиль? Книжка торкається навіть найдрібніших духовних проблем людини й досліджує різні форми прояву почуттів… Незвичайні відкриття, факти й приклади надихають своєю практичністю та точністю й навчать проаналізувати своє життя… (Mistectvo ljubovі - spravzhnіj shedevr psihologії, shho sjagaє taєmnic' najzvorushlivіshogo ljuds'kogo pochuttja - ljubovі… Genіal'nij nіmec'kij fіlosof і psihoanalіtik, odin іz zasnovnikіv neofrejdizmu ta frejdo-marksizmu Erіh Fromm shukaє rіshennja najaktual'nіshih problem… Chi є ljubov pochuttjam, jake mozhe opanuvati kozhen? Abo zh ce skladne mistectvo, osjagnuti jake zdatna lishe zrіla osobistіst'? Chi naspravdі ljubov - rezul'tat plіdnoї pracі ta neabijakih zusil'? Knizhka torkaєt'sja navіt' najdrіbnіshih duhovnih problem ljudini j doslіdzhuє rіznі formi projavu pochuttіv… Nezvichajnі vіdkrittja, fakti j prikladi nadihajut' svoєju praktichnіstju ta tochnіstju j navchat' proanalіzuvati svoє zhittja…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171237933 Pages: 192