Місяць, обмитий дощем (Mіsjac', obmitij doshhem) by Володимир (Volodimir) Лис (Lis)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Місяць, обмитий дощем (Mіsjac', obmitij doshhem)

Ця збірка різнобарвних, але водночас таких споріднених есеїв і новел про життя — немов букет зібраного восени листя. Серйозні, а інколи й іронічні роздуми про сенс щоденного буття й плин часу, про історичну долю України й таємниці людського серця… Як відпустити минуле та не боятися нових зустрічей? Де черпати наснагу на кожен день? Як розпізнати поворотні моменти і навчитися не шукати підтексту у випадковостях? Треба просто радіти життю і дихати на повні груди! Натхненні історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного цінності, звичні й рідні для нас слова… Більшість есеїв і новел, що увійшли до цієї збірки, — автобіографічні. Це твори, над якими письменник працював протягом багатьох років передусім для того, аби увічнити події, що вразили його. (Cja zbіrka rіznobarvnih, ale vodnochas takih sporіdnenih eseїv і novel pro zhittja — nemov buket zіbranogo voseni listja. Serjoznі, a іnkoli j іronіchnі rozdumi pro sens shhodennogo buttja j plin chasu, pro іstorichnu dolju Ukraїni j taєmnicі ljuds'kogo sercja… Jak vіdpustiti minule ta ne bojatisja novih zustrіchej? De cherpati nasnagu na kozhen den'? Jak rozpіznati povorotnі momenti і navchitisja ne shukati pіdtekstu u vipadkovostjah? Treba prosto radіti zhittju і dihati na povnі grudi! Nathnennі іstorії z dobrim gumorom, prostі, ale takі vazhlivі dlja kozhnogo cіnnostі, zvichnі j rіdnі dlja nas slova… Bіl'shіst' eseїv і novel, shho uvіjshli do cієї zbіrki, — avtobіografіchnі. Ce tvori, nad jakimi pis'mennik pracjuvav protjagom bagat'oh rokіv peredusіm dlja togo, abi uvіchniti podії, shho vrazili jogo.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171240735 Pages: 352