Німа (Nіma) by Юлія (Julіja) Гук (Guk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Німа (Nіma)

Тасіта Степ — піддослідна. Бо ким ще може почуватися в цьому світі загнана у глухий кут творча натура? Маленьке піддослідне мишеня, що лише якимось дивом тримається за життя. Адже і у смерті не бачить сенсу. Наче за іронією долі, колишня художниця стає до роботи у фірмі з працевлаштування: скільки ж їх навколо — талановитих, але бездіяльних та нерішучих? І що вона відчуває до них — співчуття чи зневагу? Тому й не одразу дівчина зрозуміє, навіщо нею став так опікуватися вуличний музикант Жар. Допомога по господарству в обмін на секс — так почалися їхні стосунки. Та якось зернята добра проростуть у серці Тасіти, і Жар повернеться, щоб розповісти їй свою історію…

Актуальна тема — пошук свого місця в житті та справжнього кохання – викликала хвилю обговорення в соцмережах.

Юлія Гук — молода вінницька письменниця — свій дебютний роман «Німа» вперше видала власним коштом накладом у 500 примірників. Із величезним захватом його сприйняли читачі й гаряче обговорювали в соціальних мережах. Адже тема його гостро соціальна — шлях молодої, творчої, талановитої людини у світі, де майже все продається й купується. І цього «майже» так мало, що зберегти власне «я» — уже не творче, а людське, — буває надзвичайно складно... (Tasіta Step — pіddoslіdna. Bo kim shhe mozhe pochuvatisja v c'omu svіtі zagnana u gluhij kut tvorcha natura? Malen'ke pіddoslіdne mishenja, shho lishe jakimos' divom trimaєt'sja za zhittja. Adzhe і u smertі ne bachit' sensu. Nache za іronієju dolі, kolishnja hudozhnicja staє do roboti u fіrmі z pracevlashtuvannja: skіl'ki zh їh navkolo — talanovitih, ale bezdіjal'nih ta nerіshuchih? І shho vona vіdchuvaє do nih — spіvchuttja chi znevagu? Tomu j ne odrazu dіvchina zrozumіє, navіshho neju stav tak opіkuvatisja vulichnij muzikant Zhar. Dopomoga po gospodarstvu v obmіn na seks — tak pochalisja їhnі stosunki. Ta jakos' zernjata dobra prorostut' u sercі Tasіti, і Zhar povernet'sja, shhob rozpovіsti їj svoju іstorіju…

Aktual'na tema — poshuk svogo mіscja v zhittі ta spravzhn'ogo kohannja – viklikala hvilju obgovorennja v socmerezhah.

Julіja Guk — moloda vіnnic'ka pis'mennicja — svіj debjutnij roman «Nіma» vpershe vidala vlasnim koshtom nakladom u 500 primіrnikіv. Іz velicheznim zahvatom jogo sprijnjali chitachі j garjache obgovorjuvali v socіal'nih merezhah. Adzhe tema jogo gostro socіal'na — shljah molodoї, tvorchoї, talanovitoї ljudini u svіtі, de majzhe vse prodaєt'sja j kupuєt'sja. І c'ogo «majzhe» tak malo, shho zberegti vlasne «ja» — uzhe ne tvorche, a ljuds'ke, — buvaє nadzvichajno skladno...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171226968 Pages: 240