Оповідання, казки й вірші про тварин (Opovidannja, kazky j virshi pro tvaryn) by Г. (G.) Матвеєва (Matvejeva)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Оповідання, казки й вірші про тварин (Opovidannja, kazky j virshi pro tvaryn)

Всі дітки люблять захоплюючі історії про тварин, а в цій книзі їх більше 50! Великі літери дозволять дітлахам самостійно прочитати вподобаний віршик чи казку.

У цьому збірнику наведено твори Є. Чарушина, В. Сухомлинського, І. Глібова, народні казки та ін. Твори супроводжуються барвистими ілюстраціями.

( Vsi ditky ljubljat' zahopljujuchi istorii' pro tvaryn, a v cij knyzi i'h bil'she 50! Velyki litery dozvoljat' ditlaham samostijno prochytaty vpodobanyj virshyk chy kazku.

U c'omu zbirnyku navedeno tvory Je. Charushyna, V. Suhomlyns'kogo, I. Glibova, narodni kazky ta in. Tvory suprovodzhujut'sja barvystymy iljustracijamy.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661471855 Pages: 128