Поле Битви — Україна від «Володарів степу» до «Кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення (Pole Bytvy — Ukrai'na vid «Volodariv stepu» do «Kiborgiv». Vojenna istorija Ukrai'ny vid davnyny do s'ogodennja) by Кирило (Kyrylo) Галушко (Galushko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Поле Битви — Україна від «Володарів степу» до «Кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення (Pole Bytvy — Ukrai'na vid «Volodariv stepu» do «Kiborgiv». Vojenna istorija Ukrai'ny vid davnyny do s'ogodennja)

Мета книжок цієї серії — розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення. Для того щоб створювати майбутнє, потрібні не лише воля і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна праця, але й знання про історію України. Без цензури. (Meta knyzhok cijei' serii' — rozkazaty pro ukrai'ns'ke mynule, opyrajuchys' na fakty, a ne na vygadky chy ideologichne zamovlennja. Dlja togo shhob stvorjuvaty majbutnje, potribni ne lyshe volja i horobrist', ne lyshe napoleglyvist' ta shhodenna pracja, ale j znannja pro istoriju Ukrai'ny. Bez cenzury.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171202115 Pages: 265