Пригоди Олівера Твіста (Prigodi Olіvera Tvіsta) by Чарлз (Charlz) Діккенс (Dіkkens)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Пригоди Олівера Твіста (Prigodi Olіvera Tvіsta)

Маленький Олівер з’явився на світ у робітному домі — місці, страшніше за яке важко уявити, — і втратив матір одразу після народження. Поневіряння, які чекали на хлопчика попереду, — сирітський будинок, робота у трунаря, втеча від знущань і пропозиція заступництва від хрещеного батька лондонських крадіїв Феджіна — багатьох підштовхнули б на криву стежку злочинів. Але не Олівера Твіста. Життєрадісний, щирий і милий хлопець зустріне містера Браунлоу, який дивуватиметься схожості Олівера з красунею на портреті у своїй вітальні. Аж тут і розпочнуться захопливі й повні небезпек пригоди Олівера Твіста…

Олівер Твіст — перша дитина, яка стала героєм художнього твору в англійській літературі, — весело крокує кіноекранами та сценами театрів. Після класичної екранізації Девіда Ліна 1948 року, що отримала «Золотого лева» на Венеційському кінофестивалі, музичний фільм «Олівер!» 1968-го здобув шість статуеток «Оскар» з дванадцяти номінацій. 2005 року на екрани вийшов «Олівер Твіст» славетного Романа Поланскі, а мюзикл за книжкою Діккенса вже понад 50 років тріумфально йде на Бродвейській сцені й подорожує з турами по всьому світу.(Malen'kij Olіver z’javivsja na svіt u robіtnomu domі — mіscі, strashnіshe za jake vazhko ujaviti, — і vtrativ matіr odrazu pіslja narodzhennja. Ponevіrjannja, jakі chekali na hlopchika poperedu, — sirіts'kij budinok, robota u trunarja, vtecha vіd znushhan' і propozicіja zastupnictva vіd hreshhenogo bat'ka londons'kih kradіїv Fedzhіna — bagat'oh pіdshtovhnuli b na krivu stezhku zlochinіv. Ale ne Olіvera Tvіsta. Zhittєradіsnij, shhirij і milij hlopec' zustrіne mіstera Braunlou, jakij divuvatimet'sja shozhostі Olіvera z krasuneju na portretі u svoїj vіtal'nі. Azh tut і rozpochnut'sja zahoplivі j povnі nebezpek prigodi Olіvera Tvіsta…

Olіver Tvіst — persha ditina, jaka stala geroєm hudozhn'ogo tvoru v anglіjs'kіj lіteraturі, — veselo krokuє kіnoekranami ta scenami teatrіv. Pіslja klasichnoї ekranіzacії Devіda Lіna 1948 roku, shho otrimala «Zolotogo leva» na Venecіjs'komu kіnofestivalі, muzichnij fіl'm «Olіver!» 1968-go zdobuv shіst' statuetok «Oskar» z dvanadcjati nomіnacіj. 2005 roku na ekrani vijshov «Olіver Tvіst» slavetnogo Romana Polanskі, a mjuzikl za knizhkoju Dіkkensa vzhe ponad 50 rokіv trіumfal'no jde na Brodvejs'kіj scenі j podorozhuє z turami po vs'omu svіtu.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171218987 Pages: 432