Притулок (Pritulok) by Меделін (Medelіn) Ру (Ru)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Притулок (Pritulok)

• Шанувальникам циклу «Дім дивних дітей» • Містичний фотороман, що підкорив світ • Напружений карколомний сюжет • Реальні фотографії моторошних покинутих притулків. Інтрига, яка приголомшує! Старий будинок… Загадкові фотографії… Нічні жахіття… Той, хто потрапляв сюди, залишався тут назавжди. Але Ден цього не знав. Він приїхав сюди на літні курси для обдарованих підлітків і набагато пізніше дізнався, що колись ця будівля була лікарнею для дивних людей. Що відбувалося тут? Чому деякі коридори і підвал замуровані? Хтось потайки стежить за ним. В бібліотеці коледжу Ден з друзями знаходить загадкові фотографії. А незабаром трапляється те, що шокує і учнів, і педагогів. Ден повинен розгадати таємницю притулку, інакше він сам опиниться в небезпеці… (• Shanuval'nikam ciklu «Dіm divnih dіtej» • Mіstichnij fotoroman, shho pіdkoriv svіt • Napruzhenij karkolomnij sjuzhet • Real'nі fotografії motoroshnih pokinutih pritulkіv. Іntriga, jaka prigolomshuє! Starij budinok… Zagadkovі fotografії… Nіchnі zhahіttja… Toj, hto potrapljav sjudi, zalishavsja tut nazavzhdi. Ale Den c'ogo ne znav. Vіn priїhav sjudi na lіtnі kursi dlja obdarovanih pіdlіtkіv і nabagato pіznіshe dіznavsja, shho kolis' cja budіvlja bula lіkarneju dlja divnih ljudej. Shho vіdbuvalosja tut? Chomu dejakі koridori і pіdval zamurovanі? Htos' potajki stezhit' za nim. V bіblіotecі koledzhu Den z druzjami znahodit' zagadkovі fotografії. A nezabarom trapljaєt'sja te, shho shokuє і uchnіv, і pedagogіv. Den povinen rozgadati taєmnicju pritulku, іnakshe vіn sam opinit'sja v nebezpecі…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171217584 Pages: 288