Проклята краса (Prokljata krasa) by Дарина (Darina) Гнатко (Gnatko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Проклята краса (Prokljata krasa)

30-ті роки ХХ сторіччя. Полтавщина. У селі чутки розходяться швидко. За кілька днів усі дізналися, що за юною красунею Ганною упадає одружений чоловік. Чи не приворожила його ця дівка? Може, вона відьма, бо всі парубки без тями закохані в неї? Аби врятувати доньку від ганьби та пліток, родина відправляє дівчину до міста, де доля дарує їй зустріч з майором Дмитром Солодовим. Але на заваді їхньому щастю знову стає жіноча підступність… Непроста історія кохання красуні та офіцера КДБ на тлі найдраматичніших подій української минувщини: голодомор, сталінські репресії. (30-tі roki HH storіchchja. Poltavshhina. U selі chutki rozhodjat'sja shvidko. Za kіl'ka dnіv usі dіznalisja, shho za junoju krasuneju Gannoju upadaє odruzhenij cholovіk. Chi ne privorozhila jogo cja dіvka? Mozhe, vona vіd'ma, bo vsі parubki bez tjami zakohanі v neї? Abi vrjatuvati don'ku vіd gan'bi ta plіtok, rodina vіdpravljaє dіvchinu do mіsta, de dolja daruє їj zustrіch z majorom Dmitrom Solodovim. Ale na zavadі їhn'omu shhastju znovu staє zhіnocha pіdstupnіst'… Neprosta іstorіja kohannja krasunі ta ofіcera KDB na tlі najdramatichnіshih podіj ukraїns'koї minuvshhini: golodomor, stalіns'kі represії.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206137 Pages: 240