Пісні про любов і вічність (Pіsnі pro ljubov і vіchnіst') by Любко (Ljubko) Дереш (Deresh)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Пісні про любов і вічність (Pіsnі pro ljubov і vіchnіst')

13 нових оповідань!

Любко Дереш, як завжди, інтригує, ставить у своїх текстах запитання, на які дає парадоксальні відповіді. За які принципи треба триматись у цьому житті? І чи потрібні вони взагалі? У чому справжня цінність людини? До чого призводять пошуки глибинних смислів буття?

Любко Дереш пропонує шукати свої власні відповіді на питання, що ставлять пісні про любов і вічність. ( 13 novih opovіdan'!

Ljubko Deresh, jak zavzhdi, іntriguє, stavit' u svoїh tekstah zapitannja, na jakі daє paradoksal'nі vіdpovіdі. Za jakі principi treba trimatis' u c'omu zhittі? І chi potrіbnі voni vzagalі? U chomu spravzhnja cіnnіst' ljudini? Do chogo prizvodjat' poshuki glibinnih smislіv buttja?

Ljubko Deresh proponuє shukati svoї vlasnі vіdpovіdі na pitannja, shho stavljat' pіsnі pro ljubov і vіchnіst'.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661471732 Pages: 368