Реквієм по мрії (Rekvієm po mrії) by Г'юберт (G'jubert) Селбі-молодший (Selbі-molodshij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Реквієм по мрії (Rekvієm po mrії)

Г’юберт Селбі-молодший — один із найскандальніших американських письменників ХХ століття. Своєю незвичною манерою письма та «голою», грубою мовою бідних передмість Нью-Йорка, потоком свідомості, що змушує читачів поринати в найтемніші глибини споду життя, він вплинув на ціле покоління митців. А вирвавшись із власного пекла наркотичної залежності, створив відомий роман «Реквієм по мрії», який був екранізований 2000 року режисером Дарреном Аронофскі. Головні ролі у ньому виконали Джаред Лето й Еллен Берстін. Остання отримала номінацію на премію «Оскар» за роль Сари Ґолдфарб у цій темній драмі про крах великої американської мрії… Самотня вдова Сара щодня бачила по телевізору, як життя людей раптово змінювалось на краще. Вони зривали джек-пот. Одружувалися. Сини поверталися додому. Усі раділи. Тому вона, навіть ризикуючи на тиждень залишитися без обіду, поспішала викупити телевізор із ломбарду, куди його знову заніс її син Гаррі. Сара не могла жити без телевізора. А Гаррі не міг жити без дози… Та одного разу все зміниться: Сарі зателефонують із телешоу, у Гаррі та його друга Тайрона з’явиться ідея власного бізнесу, а кохана дівчина Гаррі, художниця Меріон, знову візьме до рук пензлі. Їхня мрія стане реальнішою за будь-яку річ, світ лежатиме у їхніх долонях, як на тарілці… Мрія вимагатиме лише невеликої, тимчасової поступки. А тоді прозвучить реквієм по тих, хто заради примари зрадив життю і втратив у собі людину. (G’jubert Selbі-molodshij — odin іz najskandal'nіshih amerikans'kih pis'mennikіv HH stolіttja. Svoєju nezvichnoju maneroju pis'ma ta «goloju», gruboju movoju bіdnih peredmіst' N'ju-Jorka, potokom svіdomostі, shho zmushuє chitachіv porinati v najtemnіshі glibini spodu zhittja, vіn vplinuv na cіle pokolіnnja mitcіv. A virvavshis' іz vlasnogo pekla narkotichnoї zalezhnostі, stvoriv vіdomij roman «Rekvієm po mrії», jakij buv ekranіzovanij 2000 roku rezhiserom Darrenom Aronofskі. Golovnі rolі u n'omu vikonali Dzhared Leto j Ellen Berstіn. Ostannja otrimala nomіnacіju na premіju «Oskar» za rol' Sari Ґoldfarb u cіj temnіj dramі pro krah velikoї amerikans'koї mrії… Samotnja vdova Sara shhodnja bachila po televіzoru, jak zhittja ljudej raptovo zmіnjuvalos' na krashhe. Voni zrivali dzhek-pot. Odruzhuvalisja. Sini povertalisja dodomu. Usі radіli. Tomu vona, navіt' rizikujuchi na tizhden' zalishitisja bez obіdu, pospіshala vikupiti televіzor іz lombardu, kudi jogo znovu zanіs її sin Garrі. Sara ne mogla zhiti bez televіzora. A Garrі ne mіg zhiti bez dozi… Ta odnogo razu vse zmіnit'sja: Sarі zatelefonujut' іz teleshou, u Garrі ta jogo druga Tajrona z’javit'sja іdeja vlasnogo bіznesu, a kohana dіvchina Garrі, hudozhnicja Merіon, znovu vіz'me do ruk penzlі. Їhnja mrіja stane real'nіshoju za bud'-jaku rіch, svіt lezhatime u їhnіh dolonjah, jak na tarіlcі… Mrіja vimagatime lishe nevelikoї, timchasovoї postupki. A todі prozvuchit' rekvієm po tih, hto zaradi primari zradiv zhittju і vtrativ u sobі ljudinu.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171228986 Pages: 320