Роман з містом (Roman z mistom) by Світлана (Svitlana ) Горбань (Gorban'), Наталя (Natalja) Лапіна (Lapina)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Роман з містом (Roman z mistom)

Історія кохання з присмаком гіркої кави!

Магда, донька успішного лікаря Лемберга, має безліч шанувальників. Але бере таємний шлюб із простим хлопцем, чим накликає на себе гнів батьків. Її коханий помирає, а примиритися з родиною вона не встигає — до міста входять радянські війська, й батьків розстрілюють. На самотню красуню звертає увагу молодий радянський офіцер...

(Istorija kohannja z prysmakom girkoi' kavy!

Magda, don'ka uspishnogo likarja Lemberga, maje bezlich shanuval'nykiv. Ale bere tajemnyj shljub iz prostym hlopcem, chym naklykaje na sebe gniv bat'kiv. I'i' kohanyj pomyraje, a prymyrytysja z rodynoju vona ne vstygaje — do mista vhodjat' radjans'ki vijs'ka, j bat'kiv rozstriljujut'. Na samotnju krasunju zvertaje uvagu molodyj radjans'kyj oficer...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661498906 Pages: 100