Роман Шухевич (Roman Shuhevych) by О. (O.) Ісаюк (Isajuk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Роман Шухевич (Roman Shuhevych)

У національній історії існує чимало видатних постатей, чиє життя тривалий час було приховане від загалу під грифом «Секретно». Власне, те саме можна сказати і про життя та діяльність на терені України керівника ОУН-УПА, видатного діяча націоналістичного руху Романа Шухевича.

У ході підготовки пропонованої книги було опрацьовано значний масив документів, що дозволили до вже відомого портрета незламного борця за незалежність України додати нових штрихів до постаті Шухевича-політика, військового, бізнесмена, чоловіка, батька. Окрему увагу авторка приділила розвінчанню міфів про масштабну співпрацю та участь у каральних акціях і УПА, і Шухевича особисто.

Матеріали цієї книги допоможуть краще усвідомити, ким був Роман Шухевич, заради чого він жив і заради чого загинув.

(U nacional'nij istorii' isnuje chymalo vydatnyh postatej, chyje zhyttja tryvalyj chas bulo pryhovane vid zagalu pid gryfom «Sekretno». Vlasne, te same mozhna skazaty i pro zhyttja ta dijal'nist' na tereni Ukrai'ny kerivnyka OUN-UPA, vydatnogo dijacha nacionalistychnogo ruhu Romana Shuhevycha.

U hodi pidgotovky proponovanoi' knygy bulo oprac'ovano znachnyj masyv dokumentiv, shho dozvolyly do vzhe vidomogo portreta nezlamnogo borcja za nezalezhnist' Ukrai'ny dodaty novyh shtryhiv do postati Shuhevycha-polityka, vijs'kovogo, biznesmena, cholovika, bat'ka. Okremu uvagu avtorka prydilyla rozvinchannju mifiv pro masshtabnu spivpracju ta uchast' u karal'nyh akcijah i UPA, i Shuhevycha osobysto.

Materialy cijei' knygy dopomozhut' krashhe usvidomyty, kym buv Roman Shuhevych, zarady chogo vin zhyv i zarady chogo zagynuv.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661489874 Pages: 235