Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції (Svіtanok ukraїns'koї derzhavi. Ljudi, socіum, vlada, porjadki, tradicії) by Віктор (Vіktor) Горобець (Gorobec')

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції (Svіtanok ukraїns'koї derzhavi. Ljudi, socіum, vlada, porjadki, tradicії)

• Найдраматичніший розділ вітчизняної історії – доба визвольних змагань козацтва середини XVIІ століття • Автор – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки України. Ця книжка про один з найяскравіших і водночас найбільш драматичних періодів вітчизняної історії — добу визвольних змагань козацтва середини XVII століття, після яких постала Українська козацька держава, а потім — сто років відчайдушної, жертовної боротьби за зміцнення й розбудову власної країни. Історія козацької доби не вкладається у штучно спрощену модель, а постає в усіх кольорах і відтінках. Це чесна розповідь про величні й героїчні справи, доблесть і жертовність, доленосні державні рішення і мудрість, що випередила час, а також про ганебні прояви егоїзму, легкодухості й слабкості, недалекоглядності, зрадливості, підлості й жадібності. Розповідь про те, як вершилась історія України в її золоту добу, коли поняття «воля», «право», «гідність», «незалежність» були сенсом життя. І в цьому дзеркалі минувшини відбивається жива душа народу, творця своєї історії. (• Najdramatichnіshij rozdіl vіtchiznjanoї іstorії – doba vizvol'nih zmagan' kozactva seredini XVIІ stolіttja • Avtor – doktor іstorichnih nauk, profesor, zasluzhenij dіjach nauki Ukraїni. Cja knizhka pro odin z najjaskravіshih і vodnochas najbіl'sh dramatichnih perіodіv vіtchiznjanoї іstorії — dobu vizvol'nih zmagan' kozactva seredini XVII stolіttja, pіslja jakih postala Ukraїns'ka kozac'ka derzhava, a potіm — sto rokіv vіdchajdushnoї, zhertovnoї borot'bi za zmіcnennja j rozbudovu vlasnoї kraїni. Іstorіja kozac'koї dobi ne vkladaєt'sja u shtuchno sproshhenu model', a postaє v usіh kol'orah і vіdtіnkah. Ce chesna rozpovіd' pro velichnі j geroїchnі spravi, doblest' і zhertovnіst', dolenosnі derzhavnі rіshennja і mudrіst', shho viperedila chas, a takozh pro ganebnі projavi egoїzmu, legkoduhostі j slabkostі, nedalekogljadnostі, zradlivostі, pіdlostі j zhadіbnostі. Rozpovіd' pro te, jak vershilas' іstorіja Ukraїni v її zolotu dobu, koli ponjattja «volja», «pravo», «gіdnіst'», «nezalezhnіst'» buli sensom zhittja. І v c'omu dzerkalі minuvshini vіdbivaєt'sja zhiva dusha narodu, tvorcja svoєї іstorії.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171233416 Pages: 448